washing an electric cargo bike

How To Clean an E-Bike